May 1:st new single on International Workers’ Day

RevOfRich_Cover1-1_3-hires

May 1:st new single “Revolution of the Rich” on International Workers’ Day

May day is the International Workers’ Day. It is a time for remembrance of fallen comrades but also of looking ahead so that their sacrifices have not been in vain.

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Det är nu vi minns fallna kamrater, och blickar framåt, så att inte deras uppoffringar ska ha varit förgäves.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s