A new video

Gunnar Axén är the Bristles tredje video från kassetten Val? (Majken Records)
Videon är gjord av Johan Malm, som även gjorde videon till Högerns lakejer från samma kassett.

Gunnar Axén är en moderat politiker som slängde ut sin tv efter att ha lyssnat på ett Sommar-program i radion av poeten Athena Farrokhzad. Axén hade då redan beslutat sig för att hoppa av sitt riksdagsuppdrag efter anklagelser om sexuella trakasserier från en 18-årig kvinna i moderata ungdomsförbundet.

Fredrik Strage är en musikkritiker på liberala Dagens nyheter som blev mycket illa berörd av punkbandet Svin och deras låt “Christoffer Röstlund i DS13 är en kukskalle”, i vilken Strage även nämns.

Vita kränkta män.

Landskrona 2014-12-02
the Bristles

Gunnar Axén is the Bristles third video from the cassette Val? (in English Election/Choice) The video is made by Johan Malm, who also made the video for Högerns lakejer (in English Right Wing Lackeys) from the same tape.

Gunnar Axén is a right wing politician who threw out his TV after listening to a “Summer”- talk program by the poet Athena Farrokhzad on the radio. Axén had by that time already decided to leave his position at the Swedish parliament after accusations of sexual harassment made by a 18-year old woman in the right wing youth organisation.

Fredrik Strage is a music critic at the liberal newspaper Dagens Nyheter who became very upset by the punk band Svin (in English Pig) and their song “Christoffer Röstlund i DS13 är en kukskalle” (in English “Christoffer Röstlund in DS13 is a dick head”), in which Strage is mentioned.

Offended white men.

Landskrona 2014-12-02
the Bristles

Kassett_Live

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s