Tobbe joins the Bristles

Bristles loves Tobbe

Bristles welcomes Tobbe from former Moderat likvidation as a permanent member of the band.

The last year Tobbe has been joining the band as a guest. Now it’s decided that we’ll combine our forces and strengthen the band’s vocal abilities full time.

Tobbe is a friend of the band since the beginning of time (almost anyway). He’s also made a similar trip like us. Without these experiences, and what it does to a person, the cooperation probably wouldn’t be either possible nor of interest.

Bristles will still be playing some Moderat- and cover songs, for a time any way. The emphasis, however, will be on the new Bristles material, until it’s time to write new songs with the new lineup.

And seriously, concerning the scene, 2015 was really a crappy year with all damn liberal and pointless and melodic pop-punk. Let’s kick out this California complex from the scene once and for all in 2016.

Bristles Dec 15 2015

Bristles128ansep2015

Bristles älskar Tobbe

Bristles välkomnar Tobbe från gamla Moderat likvidation som ordinarie medlem i bandet.

Tobbe har ju varit med som gäst det senaste året. Nu är det bestämt att vi ska slå ihop våra krafter och förstärka bandets röstresurser för fullt.

Tobbe är en vän till bandet sedan tidens begynnelse (nästan iaf). Han har även gjort en liknande resa som oss. Utan dessa erfarenheter, och vad det gör en till, skulle samgåendet nog inte vara vare sig möjligt eller av intresse.

Bristles lär fortfarande spela iaf nån moderat- och coverlåt för en tid framöver. Tyngdpunkten kommer dock att vara på det nya Bristles-materialet. Innan det är dax att skriva nytt med den nya uppsättningen.

Och allvarligt talat, för scenen var 2015 ett riktigt jävla skitår med all satans liberal och meningslös och melodiös poppunk. Låtoss kicka ut det här kalifornien-komplexet ur scenen en gång för alla 2016.

Bristles 15 dec 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s