New video / free download single

No Revolution In Our Life Time
Video by Michael Levin

Times truly out of mind when old anti-fascists become “critical of immigration”, organizations to the left is fishing in murky waters and those who believe that the distribution of resources between the classes is the problem, not the refugees, must run the gauntlet. Unfortunately, just like in the 80s yuppie era, 90’s sale of public property and services, and 2000s cutbacks, that when its needed more than ever, the left has gone into hiding.

Det har sannerligen gått långt då gamla anti-fascister blir “invandrarkritiska”, vänsterorganisationer fiskar i grumliga vatten och de som anser att resursfördelningen mellan klasser är problemet, inte flyktingar, får löpa gatlopp. Tyvärr, precis som på 80-talets yuppie-era, 90-talets utförsäljning av allmän egendom och verksamheter, och 2000-talets nedskärningar, att då den hade behövts som bäst, så lyser vänstern med sin frånvaro.

FREE DOWNLOAD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s