BOYS WILL BE BOYS EP 7″ re-press

thebristlesboyswillbeboysep_frontBeställ av oss i bandet ÅTERPRESS
BOYS WILL BE BOYS EP 7″ vinyl singel
(Three different versions are available (all in a fold-out cover with original but updated artwork and lyric insert):
SVART VINYL
60 sv kr INKL FRAKT
FRÅN BANDET
40 sv kr
BLÅ eller GULD (extra omslag) VINYL
70 sv kr INKL FRAKT
FRÅN BANDET
50 sv kr
SWISCH
0768777964
PAYPAL:
the_bristles@hotmail.com
Swedbank
8214-9 (clearing)
754 414 121-6
thebristlesblack-1 thebristlesgoldtransparent-1 thebristlesblue-1

New video and single

framifran_omslagNew video and single “sweden, where god only comes to shit” out today September 16 on Heptown Records. The song is from the album “Last days of capitalism”.

In the autumn of 2015 the Swedish government proclaimed Refugees welcome, when other European countries said wouldn’t give refugees shelter. A couple of months later the same government changed the politics to the opposite and executed the strictest migration policy in the EU under the pretence it needed a respite. The Fascists rightly accused the Social Democratic government for stealing their politics. So now Sweden’s got Nazis patrolling the streets, “protecting Swedish women”, when they’re not beating the same women to death. Refugee camps are set on fire, beggars and asylum seekers are being beaten. According to the poll the Fascists now get around 15 percent of the votes.

Sweden Sep 16 2016
the Bristles

Hösten 2015 uttalade den socialdemokratiska regeringen, till skillnad från flera andra europeiska länder, att flyktingar var välkomna hit. Några månader senare ändrade samma regering denna politik till dess motsats, och verkställde den stramaste migrationspolitiken i EU under förevändning att den behövde andrum. Fascisterna anklagade korrekt regeringen för att ha stulit deras politik. Så nu har vi nazister som patrullerar gator, för att “skydda svenska kvinnor”, när de inte slår ihjäl samma kvinnor. Flyktingförläggningar brinner, tiggare och flyktingar misshandlas. Enligt SIFO får fascisterna nu runt 15 procent av väljarnas röster.

Sweden Sep 16 2016
the Bristles

Re-release of the single/EP “Don’t give up”

THE BRISTLES (swe) – EP | Don´t Give Up – (2016) – THREAT 003
THREAT FROM THE PAST/CIVILISATION RECORDS
(legendary Early Eigthies Hardcore, Raw Punk band from Sweden, official re-release of their debut EP from 1983 done on BRISTLES PUNK AND SKIN RECORDS, Sweden)
OUT NOW !!!
325 copies on Black vinyl
100 copies on Bronze vinyl
100 copies on Piss Yellow / Kelly Green Splatter vinyl, comes with extra inlay cover (Black print on Silver cardboard)
ORDER HERE

THREAT 003 THE BRISTLES EP splatter THREAT 003 THE BRISTLES EP black
THREAT 003 THE BRISTLES EP bronze THE BRISTLES Don´t Give Up SPECIAL COVER ready

New video / free download single

No Revolution In Our Life Time
Video by Michael Levin

Times truly out of mind when old anti-fascists become “critical of immigration”, organizations to the left is fishing in murky waters and those who believe that the distribution of resources between the classes is the problem, not the refugees, must run the gauntlet. Unfortunately, just like in the 80s yuppie era, 90’s sale of public property and services, and 2000s cutbacks, that when its needed more than ever, the left has gone into hiding.

Det har sannerligen gått långt då gamla anti-fascister blir “invandrarkritiska”, vänsterorganisationer fiskar i grumliga vatten och de som anser att resursfördelningen mellan klasser är problemet, inte flyktingar, får löpa gatlopp. Tyvärr, precis som på 80-talets yuppie-era, 90-talets utförsäljning av allmän egendom och verksamheter, och 2000-talets nedskärningar, att då den hade behövts som bäst, så lyser vänstern med sin frånvaro.

FREE DOWNLOAD