Tobbe from Moderat Likvidation joins the Bristles

Bristles loves Tobbe

Bristles welcomes Tobbe from former Moderat likvidation as a permanent member of the band.

The last year Tobbe has been joining the band as a guest. Now it’s decided that we’ll combine our forces and strengthen the band’s vocal abilities full time.

Tobbe is a friend of the band since the beginning of time (almost anyway). He’s also made a similar trip like us. Without these experiences, and what it does to a person, the cooperation probably wouldn’t be either possible nor of interest.

Bristles will still be playing some Moderat- and cover songs, for a time any way. The emphasis, however, will be on the new Bristles material, until it’s time to write new songs with the new lineup.

And seriously, concerning the scene, 2015 was really a crappy year with all damn liberal and pointless and melodic pop-punk. Let’s kick out this California complex from the scene once and for all in 2016.

Bristles Dec 15 2015

Christmas spirit and refugees

Christmas spirit and refugees

In most western countries, living without war at home, around Christmas, the households’ consumption is at its peak of the year. As a matter of fact, sales increase almost every year around this time.

In comparison to this, the Migration services only get a small part of the sales for the entire year. In other words, households are spending more money on consumption in one month than the Migration services may for the whole year.

And yet we have a refugee crisis, and not a consumption crisis

Governments in EU all claim they no longer have the resources to care for refugees fleeing war and misery. But it is not a lack of resources. It is a lack of political will. There is no lack of resources, its all about the allocation of resources. The rich want to keep getting richer.

Workers who vote for fascists is just as useful idiots for the rich as strike breakers.

This commerce creates jobs, it does, but to what cost? Jobs for selling mostly useless and superfluous products manufactured abroad, in a production often dangerous to the climate and where inhumane working conditions prevail.

The eager pursuit for money and consumption is making the world unsustainable.

Instead, we should act climate smart and start with the introduction of the 4-hour workday. Let people fully enjoy the last century’s huge production growth. And at the same time maybe save the planet. Maybe.

The Bristles, Dec 17 2015

Från tysktågen till idag

Detaljhandeln väntas omsätta 75 miljarder kronor under december månad i år. En ökning med 5 procent i jämförelse med förra året. Det är vad de svenska hushållen spenderar under denna månad.

Migrationsverkets väntas behöva 27,5 miljarder i anslag för 2015.

Hushållen i Sverige spenderar alltså under december månad tre gånger så mycket som Migrationsverkets får i anslag till migration och integration för hela året.

Och ändå har vi en flyktingkris, och inte en konsumtionskris.

Regeringen påstår att det inte längre finns resurser att ta hand om flyktingar som flyr från krig och misär. Men det är inte brist på resurser. Det är brist på politisk vilja. Det saknas inte resurser, allt ligger i fördelningen av resurserna. De rika vill fortsätta bli rikare.

LO-medlemmar som röstar på SD är lika nyttiga idioter för de rika som strejkbrytare.

Den här handeln skapar jobb, det gör den, men till vilket pris? Jobb till försäljning av största del meningslösa och överflödiga produkter tillverkade utomlands, i en ofta klimatfarlig produktion där inhumana arbetsvillkor råder.

Jobb-linjen och konsumtionshetsen bidrar båda till en ohållbar värld.

Istället borde vi agera klimatsmart och börja med införandet av 4 timmars arbetsdag. Låta folk få njuta fullt ut av det senaste seklets enorma produktionsutveckling. Och på samma gång kanske rädda planeten. Kanske.

The Bristles, Dec 17 2015

 

Tobbe joins the Bristles

Bristles loves Tobbe

Bristles welcomes Tobbe from former Moderat likvidation as a permanent member of the band.

The last year Tobbe has been joining the band as a guest. Now it’s decided that we’ll combine our forces and strengthen the band’s vocal abilities full time.

Tobbe is a friend of the band since the beginning of time (almost anyway). He’s also made a similar trip like us. Without these experiences, and what it does to a person, the cooperation probably wouldn’t be either possible nor of interest.

Bristles will still be playing some Moderat- and cover songs, for a time any way. The emphasis, however, will be on the new Bristles material, until it’s time to write new songs with the new lineup.

And seriously, concerning the scene, 2015 was really a crappy year with all damn liberal and pointless and melodic pop-punk. Let’s kick out this California complex from the scene once and for all in 2016.

Bristles Dec 15 2015

Bristles128ansep2015

Bristles älskar Tobbe

Bristles välkomnar Tobbe från gamla Moderat likvidation som ordinarie medlem i bandet.

Tobbe har ju varit med som gäst det senaste året. Nu är det bestämt att vi ska slå ihop våra krafter och förstärka bandets röstresurser för fullt.

Tobbe är en vän till bandet sedan tidens begynnelse (nästan iaf). Han har även gjort en liknande resa som oss. Utan dessa erfarenheter, och vad det gör en till, skulle samgåendet nog inte vara vare sig möjligt eller av intresse.

Bristles lär fortfarande spela iaf nån moderat- och coverlåt för en tid framöver. Tyngdpunkten kommer dock att vara på det nya Bristles-materialet. Innan det är dax att skriva nytt med den nya uppsättningen.

Och allvarligt talat, för scenen var 2015 ett riktigt jävla skitår med all satans liberal och meningslös och melodiös poppunk. Låtoss kicka ut det här kalifornien-komplexet ur scenen en gång för alla 2016.

Bristles 15 dec 2015