Christmas spirit and refugees

Christmas spirit and refugees

In most western countries, living without war at home, around Christmas, the households’ consumption is at its peak of the year. As a matter of fact, sales increase almost every year around this time.

In comparison to this, the Migration services only get a small part of the sales for the entire year. In other words, households are spending more money on consumption in one month than the Migration services may for the whole year.

And yet we have a refugee crisis, and not a consumption crisis

Governments in EU all claim they no longer have the resources to care for refugees fleeing war and misery. But it is not a lack of resources. It is a lack of political will. There is no lack of resources, its all about the allocation of resources. The rich want to keep getting richer.

Workers who vote for fascists is just as useful idiots for the rich as strike breakers.

This commerce creates jobs, it does, but to what cost? Jobs for selling mostly useless and superfluous products manufactured abroad, in a production often dangerous to the climate and where inhumane working conditions prevail.

The eager pursuit for money and consumption is making the world unsustainable.

Instead, we should act climate smart and start with the introduction of the 4-hour workday. Let people fully enjoy the last century’s huge production growth. And at the same time maybe save the planet. Maybe.

The Bristles, Dec 17 2015

Från tysktågen till idag

Detaljhandeln väntas omsätta 75 miljarder kronor under december månad i år. En ökning med 5 procent i jämförelse med förra året. Det är vad de svenska hushållen spenderar under denna månad.

Migrationsverkets väntas behöva 27,5 miljarder i anslag för 2015.

Hushållen i Sverige spenderar alltså under december månad tre gånger så mycket som Migrationsverkets får i anslag till migration och integration för hela året.

Och ändå har vi en flyktingkris, och inte en konsumtionskris.

Regeringen påstår att det inte längre finns resurser att ta hand om flyktingar som flyr från krig och misär. Men det är inte brist på resurser. Det är brist på politisk vilja. Det saknas inte resurser, allt ligger i fördelningen av resurserna. De rika vill fortsätta bli rikare.

LO-medlemmar som röstar på SD är lika nyttiga idioter för de rika som strejkbrytare.

Den här handeln skapar jobb, det gör den, men till vilket pris? Jobb till försäljning av största del meningslösa och överflödiga produkter tillverkade utomlands, i en ofta klimatfarlig produktion där inhumana arbetsvillkor råder.

Jobb-linjen och konsumtionshetsen bidrar båda till en ohållbar värld.

Istället borde vi agera klimatsmart och börja med införandet av 4 timmars arbetsdag. Låta folk få njuta fullt ut av det senaste seklets enorma produktionsutveckling. Och på samma gång kanske rädda planeten. Kanske.

The Bristles, Dec 17 2015

 

Tobbe joins the Bristles

Bristles loves Tobbe

Bristles welcomes Tobbe from former Moderat likvidation as a permanent member of the band.

The last year Tobbe has been joining the band as a guest. Now it’s decided that we’ll combine our forces and strengthen the band’s vocal abilities full time.

Tobbe is a friend of the band since the beginning of time (almost anyway). He’s also made a similar trip like us. Without these experiences, and what it does to a person, the cooperation probably wouldn’t be either possible nor of interest.

Bristles will still be playing some Moderat- and cover songs, for a time any way. The emphasis, however, will be on the new Bristles material, until it’s time to write new songs with the new lineup.

And seriously, concerning the scene, 2015 was really a crappy year with all damn liberal and pointless and melodic pop-punk. Let’s kick out this California complex from the scene once and for all in 2016.

Bristles Dec 15 2015

Bristles128ansep2015

Bristles älskar Tobbe

Bristles välkomnar Tobbe från gamla Moderat likvidation som ordinarie medlem i bandet.

Tobbe har ju varit med som gäst det senaste året. Nu är det bestämt att vi ska slå ihop våra krafter och förstärka bandets röstresurser för fullt.

Tobbe är en vän till bandet sedan tidens begynnelse (nästan iaf). Han har även gjort en liknande resa som oss. Utan dessa erfarenheter, och vad det gör en till, skulle samgåendet nog inte vara vare sig möjligt eller av intresse.

Bristles lär fortfarande spela iaf nån moderat- och coverlåt för en tid framöver. Tyngdpunkten kommer dock att vara på det nya Bristles-materialet. Innan det är dax att skriva nytt med den nya uppsättningen.

Och allvarligt talat, för scenen var 2015 ett riktigt jävla skitår med all satans liberal och meningslös och melodiös poppunk. Låtoss kicka ut det här kalifornien-komplexet ur scenen en gång för alla 2016.

Bristles 15 dec 2015

MALMÖ Häng Bar Oct 24

Den sista färden 2015

Så blev det likväl en sista road trip det här året. Vi tar med oss Tobbe från Moderat Likvidation till Cyklopen i Stockhholm fredagen den 23 oktober och till Häng Bar i Malmö dagen efter 24 oktober. Sen låser vi in grejorna för vintern. Förhoppningsvis är vi tillbaka till våren. Tills dess låter vi den nya skivan Last Days of Capitalism ute den 13 november, sätta tillbaka det det råa i punken igen. Trallpunkare, watch out. Estonia kommer hända igen. Kom ihåg, no action, no kuk.

1 oktober 2015
The Bristles – skrig som en gris

https://www.facebook.com/events/1192397544107546/

hangbar24okt2015

Gp, radikalism och att sälja ut

“Falsk radikalism i musiken” heter en ledarkrönika i Göteborgsposten skriven av Adam Cwejman (GP 20150808). I stort går den ut på att allt för många svenska musiker uttrycker samhällskritik, men att det i själva verket är konformitet då åsikterna som förs fram endast är för det goda och mot det onda, vilket alla ställer upp på. Musikerna sparkar således upp öppna dörrar. Slutsatsen är den gamla vanliga reaktionära; det enda radikala vore att inte ta ställning alls.

Den första invändningen är att det faktiskt inte är så många som uttalar sig särskilt mycket om nånting som kan skrämma bort publik/köpare/företagare.

Den andra är att det finns inte några öppna dörrar, de är samtliga stängda. Det goda samhället är en illusion, den patriarkala diskrimineringen regerar.

Den tredje är att alla inte alls håller med om vad som benämnts som samhällskritik, för det goda och mot det onda. Cwejman tex, vill jaga bort tiggare med ett förbud, med polis alltså. De “radikala” ser inte ett tiggeriförbud som ens en dellösning på fattigdom. Cwejman vill vidare  prata volymer i flyktingmottagandet, istället för att låta det bestämmas av skyddsbehov, som de “radikala” vill. Det onda och goda är relativt, snällt sagt.

Vilka är då de “radikala”? Jo, de som Gp och övrig liberal press väljer att utnämna till det. Cwejman skuggboxas således med sig själv. Ett exempel är Bråvalla-debaclet. Zara Larsson surar över dålig speltid och slänger fram standard feministkritik, vilket kan göras i princip vid alla tillställningar året runt i vårt avlånga land: jämställdheten är satt på undantag. Det föder givetvis reaktioner från vita förolämpade män vilka till svar producerar helt vettlösa mängder kvinnohat som de skickar åt Larssons håll och alla andra som har fräckheten att ställa upp på hennes kritik. Det får i sin tur Dennis Lyxzen i Refused, som även de spelar på Bråvalla (fyra medelålders män på mycket bra speltid) att mellan två låtar säga: “Krossa patriarkatet.” Det kan lätt tänkas att den tyske kapitalisten på Scorpio till detta tänkte nåt i stil med: Ok, men om det inte passar, vad gör du då här? Om han dock tänkt vidare skulle han snart kommit fram till att det inte var särskilt besynnerligt alls då Refused jobbar åt två företag: Luger och Epitaph som har väldigt lite att göra med jämställdhet,och mer kan ses som avspeglingar av samhället i stort. Lyxzen är en av de “radikala” som Cwejman refererar till.

Cwejmans påstående om”falsk radikalism” som enbart konformitet är dock helt korrekt, men inte som Cwejman för fram den. På sätt och vis raka motsatsen faktiskt. För det gäller när nån säljer ut. Ta exemplet Anti-Flag, ett nordamerikanskt poppunkband med de standardsamhällskritiska sloganen som en dag börjar jobba för ett kapitalistiskt bolag för att som de som de sa hade “been crying in the wilderness for too long”. De ville nå ut med sitt budskap till en större publik. Fast att budskapet nu givetvis ekade tomt. Och att vad som hände var att de började spela på andra större ställen med en större och köpstarkare publik, bara en del av den tidigare publiken följde med på deras klassresa. Med andra ord, de bytte ut publiken, tack för kaffet. Med lite grövre ord, de pissade på scenen. Och vem var då den nya publiken? Jo, det var i princip desamma som kollade Nickelback. Ja, Anti-Flag pratar skit om Nickelback. Det bryr sig inte deras publik om. De gillar vad än de multinationella företagen vill att de ska gilla (Det ligger inte nån värdering i det sista påståendet. De flesta av oss har nog med att överleva, så att bara svälja lite lättsam underhållning som vi blir serverade vare sig kan eller bör fördömas). Således står Cwejmanm och de “falska radikala” inte tvärt emot varandra, som Cwejman utmålar det som, utan förenade.

I dagarna spelar Bad Religion i Sverige . Ingen ska bli förvånad om Cwejman då står på KB, diggar musiken och ler belåtet för sig själv.

http://www.gp.se nyheter /ledare/ledarkronika/1.2797159–falsk-radikalism-i-musiken-

Dennis sparkar upp öppna dörrar

New album to the autumm

The Swedish raw punk band the Bristles will be recording a new album this summer. The CD will be released by HepTown Records. The band is looking for partners for the LP version.
Please contact: thebristles@gmail.com

The recording will as usual take place in Studio Motion in Malmö. The release will be autumn 2015.

Working title for the album is “Last Days of Capitalism” and the lyrics will largely revolve around the crisis of capitalism, fascism which is spreading and the normalization of chauvinism in among others the form of assaults on the poor. Musically, the album will pick up where Val? -EP left off, and be harder and more intense than ever.

NewLogo2015_internet

Theme

Theme
“Finally, we start playing and I think there were about five people there at the most. They stood all the way back at the bar in the darkness and observed us. It made me mad, but I played anyway. After the show, Dukowski took me out to the parking lot and straightened me out on a few things. He told me that even though there were only a few people there, it didn’t matter. They were there to see us and that was good enough. He said that you never pull a bullshit attitude onstage and you always play your ass off or don’t play at all.”
(Rollins, Get in the Van, On the Road with Black Flag.)

A new video

Gunnar Axén är the Bristles tredje video från kassetten Val? (Majken Records)
Videon är gjord av Johan Malm, som även gjorde videon till Högerns lakejer från samma kassett.

Gunnar Axén är en moderat politiker som slängde ut sin tv efter att ha lyssnat på ett Sommar-program i radion av poeten Athena Farrokhzad. Axén hade då redan beslutat sig för att hoppa av sitt riksdagsuppdrag efter anklagelser om sexuella trakasserier från en 18-årig kvinna i moderata ungdomsförbundet.

Fredrik Strage är en musikkritiker på liberala Dagens nyheter som blev mycket illa berörd av punkbandet Svin och deras låt “Christoffer Röstlund i DS13 är en kukskalle”, i vilken Strage även nämns.

Vita kränkta män.

Landskrona 2014-12-02
the Bristles

Gunnar Axén is the Bristles third video from the cassette Val? (in English Election/Choice) The video is made by Johan Malm, who also made the video for Högerns lakejer (in English Right Wing Lackeys) from the same tape.

Gunnar Axén is a right wing politician who threw out his TV after listening to a “Summer”- talk program by the poet Athena Farrokhzad on the radio. Axén had by that time already decided to leave his position at the Swedish parliament after accusations of sexual harassment made by a 18-year old woman in the right wing youth organisation.

Fredrik Strage is a music critic at the liberal newspaper Dagens Nyheter who became very upset by the punk band Svin (in English Pig) and their song “Christoffer Röstlund i DS13 är en kukskalle” (in English “Christoffer Röstlund in DS13 is a dick head”), in which Strage is mentioned.

Offended white men.

Landskrona 2014-12-02
the Bristles

Kassett_Live

A christmas single/video and a christmas appeal

Christmas Appeal

Landskrona, December 23, 2013

Christmas is the most important period for the retail trade. It particularly points to the hyped consumerism beginning earlier and earlier every year. In Sweden the trade fell marginally Christmas 2012 after having increased for 17 consecutive years. The forecast for 2013 is that it will increase once again. In December 2012 the retail trade turnover was SEK 65 billion (approximately EUR 6.5 billion). For example, the toy trade turnover was 25 percent of the annual, bookstore and electronics trade 16 and 15 percent respectively.

But it’s not just the retail trade that hits record on Christmas. So do heart attacks, alcohol poisonings and suicides, with what all that it brings, all related to this Western, Christian feast.

Therefore,

from the Bristles, to you all

a Merry Christmas

Press Release

 Svindel records Christmas record with the Bristles

Each artist with self respect is recording Christmas songs. Stevie Wonder, Bob Dylan, Lynyrd Skynyrd, who has released two, to name a few. Now the Swedish punk rockers the Bristles also join this crowd.

It’s the Norwegian label Svindel records who release the Christmas record with the Bristles versions of Schlagers Christmas single from 1980, Anders F Rönnbloms Det är inte snön som faller (It’s Not Snow That’s Falling) and Ebba Gröns Nu slocknar tusen människoliv (Now Thousand Lives Fades Away).

– We thought it was appropriate to bring a different perspective on this feast, says Svegis, the band’s guitarist. The pc-critical perspective which, although obvious, drowns in the peddlers praise to consumerism.

The record is released on vinyl, but will also be available digitally on Spotify and similar services. The songs will also be available for downloading at PirateBay.

– We choose the songs we cover with great care. Last time we did the Swedish National Anthem, Ebba Gröns Beväpna er (Arm Yourself). So when we discussed Christmas songs the songs on Schlagers Christmas record from 1980, Anders F Rönnbloms Det är inte snön som faller och Ebba Gröns Nu släckas tusen människoliv, became natural choices. They’re both classic Christmas songs.

The record is released with a video made by the Zander brothers. It also includes a Christmas appeal from the band, and a tale from the archive of the Swedish Employers Central Organisation: The tale of the old woman who bought too little.

Landskrona, December 23, 2013