May 1:st new single on International Workers’ Day

RevOfRich_Cover1-1_3-hires

May 1:st new single “Revolution of the Rich” on International Workers’ Day

May day is the International Workers’ Day. It is a time for remembrance of fallen comrades but also of looking ahead so that their sacrifices have not been in vain.

Första maj är arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Det är nu vi minns fallna kamrater, och blickar framåt, så att inte deras uppoffringar ska ha varit förgäves.